Οι πελάτες σου γίνονται όλο και περισσότερο ανυπόμονοι!

Ξέρεις ότι το 65% των πελατών σου προτιμάει να παραλάβει τα προϊόντα σου άμεσα ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα;

Δώσε περισσότερες επιλογές παράδοσης στους πελάτες σου, ώστε να αποφασίσουν τι πραγματικά τους εξυπηρετεί.

Με αυτόν τον τρόπο έχεις περισσότερους ικανοποιημένους πελάτες.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει να κάνει πρωτίστως με την ευκολία και την άνεση!